Alicja Jaracz

Alicja Jaracz admin 2024-04-07
Terapeuta
Alicja Jaracz

Alicja jest wyspecjalizowaną psychoterapeutką, która posiada kompetencje do pracy z pacjentami szukającymi pomocy przy wyjściu z uzależnienia.

Stosując reguły treningu odporności i siły psychicznej specjalizuje się poszukiwaniu u podopiecznych mocnych stron oraz kształtowaniu pewności siebie.
Wśród pacjentów cieszy się sukcesami na wielu poziomach treningu asertywności. Od 20 lat pracuje jako trener osobisty czerpiąc od swoich klientów inspirację do pracy terapeutycznej. Stosuje różne strategie radzenia sobie ze stresem, pracuje z osobami cierpiącymi na depresję.

Alicja jest od zawsze zainteresowana pracą z człowiekiem i złożonością ludzkiej osobowości. Jako coach towarzyszy pacjentowi w kreatywnym procesie skłaniającym do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału.

Alicja Jest konsultantem psychoterapii pozytywnej zainteresowanym wpływem traumy na codzienność. Pracując zgodnie z ideą Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach pomaga pacjentom zrozumieć towarzyszące im emocje. Z zastosowaniem metod psychoterapii poznawczo-behawioralnej obcuje z zasobami ludzkimi, obserwuje przy tym interakcje między ludźmi w życiu codziennym pomagając zniwelować zaburzenia lękowe u osób dorosłych.

  • z wykształcenia nauczyciel (wykształcenie wyższe pedagogiczne),
  • konsultant psychoterapii pozytywnej, poznawczo-behawioralnej, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach,
  • posiada certyfikaty Treningu odporności i siły psychicznej, Zaburzeń lękowych u osób dorosłych, pracy z depresją w wielu wymiarach,
  • trener osobisty oraz trener wielu dyscyplin sportowych,
  • z doświadczenia mama, leader zespołu, przewodnik psa obronnego oraz specjalista ds. marketingu,
  • z zamiłowania biegacz górski, joginka oraz wielka miłośniczka książek.

    Krzewi otwartość, pomaga określić wartości oraz mocne strony pacjenta. Jej misją jest pomoc pacjentowi w zrozumieniu kierujących nim procesów oraz znalezieniu narzędzi, które pozwolą rozszerzać jego wewnętrzny potencjał.